MEDAC / Acidic Detergent

MEDAC / Acidic Detergent

MEDAC / Acidic Detergent

MEDAC / Acidic Detergent การป้องกันการเกิดคราบสกปรกติดแน่น ในเครื่องล้านจานอัตโนมัติ