เครื่องล้างแก้ว

 

เครื่องล้างแก้ว แบบวางใต้เคาน์เตอร์

 

เครื่องล้างแก้ว แบบวางใต้เคาน์เตอร์